Opbouw opleidingen

Opbouw opleidingen

Je hoeft bij ons niet meteen een opleiding te kiezen, we geven je de kans te groeien en halen eruit wat erin zit.

Je hoeft bij ons niet meteen een opleiding te kiezen, we geven je de kans te groeien en halen eruit wat erin zit.

Tweejarige brugperiode

De eerste twee jaar zit je in een mavo-havo of havobrugklas. Je kunt op verschillende momenten wisselen van niveau, zonder dat je naar een andere klas hoeft. In de tweede brugklas kom je in een mavoklas, een havoklas of in een mavo-havoklas. Nog steeds kun je wisselen van niveau. Pas na twee jaar stellen we definitief vast op welk niveau je verder kunt.

Derde leerjaar: opleiding van je keuze

Kies je voor havo met een profiel Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid? Dan ga je in dit jaar al een aantal keer kijken bij Thomas a Kempis, de school waar je vanaf het vierde jaar naartoe gaat. De leerlingen met een profiel Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij maken  bij ons de opleiding af.

20-80learning

In mavo 3 en 4 én havo 4 en 5 werken we met 20-80learning. Je volgt dan 4 dagen per week de reguliere opleiding - en 1 dag is anders opgezet. Tijdens die dag krijgen mavoleerlingen Design & Products, de business mavo of de zesjarige havo aangeboden. Havoleerlingen met C&M krijgen International Art College en de leerlingen met E&M krijgen International Sport College. Het is altijd een ondernemende, bijzondere dag, die leerlingen motiveert en je goed voorbereidt op de vervolgopleiding. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die werken volgens het 20-80learning principe betere resultaten boeken voor alle vakken.

Titus Brandsma

© Arentheem College - Cookies en privacy statement