Aanmeldformulier

Heb je een vmbo- of havoadvies? En wil je jezelf ontwikkelen op een kleine, gezellige school waar je zelfstandig leert werken? Meld je dan aan op Titus Brandsma! We zien je heel graag op onze school!

Wat heb je nodig?

Bij ons kun je onderwijs vanaf mavoniveau volgen. Daar heb je een positief advies van je basisschool voor nodig. De docent van groep 8 informeert jou en je ouders hierover tijdens het adviesgesprek.

Hoe werkt het?

  1. Het aanmeldformulier 2019-2020 (digitaal) invullen en ondertekend opsturen naar onze school. Dat kan per post of e-mail. Mocht u een aanmeldformulier 2018-2019 willen ontvangen, stuur dan een e-mail naar titusbrandsma@arentheemcollege.nl
  2. Je krijgt van ons een ontvangstbevestiging. 
  3. De aanmelding kan pas in behandeling worden genomen als het schooladvies (adviesformulier) en het ondertekende onderwijskundig rapport van je basisschool door ons zijn ontvangen. 
  4. We laten je weten of je bent toegelaten. 
  5. Ben je toegelaten? Dan ontvang je nog vóór het nieuwe schooljaar een uitnodiging voor een kennismakingsdag voor nieuwe leerlingen. 
  6. Voor de plaatsing in de Wereldklas gelden aparte voorwaarden.

Aanmeldingen na 15 maart zijn ook welkom. Daarbij is er altijd contact met de toeleverende school en kan een aanmelding alleen in behandeling worden genomen als op dat moment de klassen voor het komende schooljaar nog niet vol zijn.

Adresgegevens aanmeldingen 
Arentheem College
t.a.v. centrale leerlingenadministratie
Postbus 2019
6802 CA Arnhem
aanmelden@arentheemcollege.nl

 

Titus Brandsma

© Arentheem College - Cookies en privacy statement