Missie

De drie scholen van het Arentheem College bereiden leerlingen voor op het vervolgonderwijs of op beroepsuitoefening. En op hun (wereld)burgerschap. Dat is onze missie. Dit doen we met goed, eigentijds onderwijs vanuit een algemeen christelijke basis.

Onze missie

Leren staat voorop
We zijn ambitieus: onze leerlingen bereiken het hoogst mogelijke. We vragen inzet en prestaties. Het Arentheem biedt uitzonderlijk goede mogelijkheden om door te stromen naar een hoger niveau. Bovendien is ons onderwijs betekenisvol en maakt het nieuwsgierig.

Meer dan een diploma
We laten onze leerlingen hun talenten ontdekken en het beste uit zichzelf halen. Binnen de lessen en daarbuiten: op sportief en cultureel gebied. Met creativiteit en ondernemingszin.

Betrokken leergemeenschap
Onze scholengemeenschap is gericht op leren en ontwikkelen in een positieve sfeer. Fouten mogen gemaakt worden, maar je moet ze herstellen en ervan leren. Leerlingen en medewerkers zijn geïnteresseerd in elkaar en spreken elkaar aan op hun verantwoordelijkheid.

Onze visie

Leerlingen hebben verschillende behoeften en talenten. Ons rijke aanbod stimuleert en activeert ze optimaal. Met elkaar vormen we een gemeenschap waarin leerlingen betekenisvol leren en iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt voor een veilige en betrokken omgeving.

Onderwijs
Onze leerlingen halen een zo hoog mogelijk diploma. Daartoe zijn de lessen hoogwaardig en betekenisvol. Ons onderwijs prikkelt de nieuwsgierigheid en geeft de leerlingen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. We bereiden ze voor op een succesvolle plaats in de samenleving.

Leerlingen
Waar mogelijk krijgen onze leerlingen een ondernemende en verantwoordelijke rol in hun leerproces, hun ontwikkeling en hun gedrag. Ze leren samenwerken en zijn betrokken bij de school en de buitenschoolse activiteiten.

Docenten
Ook de docenten zijn betrokken. Bevlogen zelfs, competent in hun vak en trots op hun school en hun leerlingen. Ze dagen de leerlingen uit, geven ze ruimte en stellen grenzen. Ze zijn een voorbeeld.

Schoolleiding
De directeuren en afdelingsleiders geven richting, nemen initiatief en vormen de herkenbare aanspreekpunten van de school.

 

 

© Arentheem College - Cookies en privacy statement