We werken in teams van leraren die hun leerlingen goed kennen, verdeeld in twee afdelingen. Iedere afdeling heeft een groep leerlingen onder zijn hoede en wordt geleid door een afdelingsleider.

Docent en mentor

De begeleiding begint in de les, bij de vakdocent. Verder heeft elke klas een mentor, of soms zelfs twee. De mentor is een docent met speciale zorg en aandacht voor die klas. De mentor is ook de eerste contactpersoon voor u als ouders/verzorgers.

Afdelingsleider

Iedere afdeling heeft een eigen afdelingsleider. Zij of hij is na de mentor het aanspreekpunt voor bijna alle schoolzaken.

Studie- en keuzebegeleiding

Mentoren en decanen helpen de leerlingen om een keuze te maken voor een bepaalde richting of opleiding. Ook begeleiden ze hen de voorbereiding op het examen en het traject daarna.

Werken naar onderwijsbehoefte

Alle leerlingen krijgen de begeleiding die precies bij henpast. Daarvoor gebruiken we een speciale methode: 'Werken naar Onderwijsbehoefte'. Heeft een leerling veel uitleg nodig of juist weinig? Wil iemandrust of juist niet? Werkt uw zoon of dochter liever samen of wil hij of zij soms ook tijd voor zichzelf? Wij houden rekening met al die dingen.

Juniormethode

Leerlingen moeten zo goed mogelijk kunnenleren in de lessen. Daarom gebruiken we een speciale lesmethode: de juniormethode. In elk les stellen we het leerdoel vast, kunnen leerlingen keuzes maken en samenwerken. Aan het einde van de les kijken we of we het leerdoel gehaald hebben.

Trainingen

Onze school biedt verschillende trainingen aan op het gebied van sociale vaardigheden, faalangstreductie, motivatie en het examen.

Dyslexie

Dyslexie kan het leren behoorlijk belemmeren. Als er een dyslexieverklaring wordt afgegeven, heeft de leerling recht op extra voorzieningen tijdens de les, proefwerken en het examen. Als de leerling geen verklaring heeft, maar er wel een vermoeden van dyslexie bestaat, kun hij getest worden. Voor meer informatie kunt u - via de mentor - contact opnemen met onze ondersteuningscoördinator. Op vergelijkbare manier gaan wij om met dyscalculie. Leerlingen met dyscalculie of ernstige rekenproblemen kunnen in aanmerking komen om de aangepaste rekentoets te maken.

Extra ondersteuning

Soms maakt een mentor zich zorgen over een leerling. Omdat hemzelf (of haarzelf) iets opvalt. Of na signalen van de ouders of van andere docenten. Vaak kan de mentor het probleem verlichten. Soms lossen de inspanningen van de mentor het probleem van de leerling niet genoeg op. Er kunnen zeer verschillende dingen aan de hand zijn: dyslexie, problemen thuis, een beperking, ineens erg afvallen, bijzondere concentratieproblemen, enz.

Ondersteuningscoördinator
In overleg met docenten en de afdelingsleider kan de mentor zijn leerling aanmelden bij de ondersteuningscoördinator. Elke school van het Arentheem College heeft een eigen ondersteuningscoördinator. Samen besluiten zij of ze de leerling doorverwijzen naar Scala of naar een externe specialist (bijvoorbeeld een jeugdarts). Daarbij geeft de ondersteuningscoördinator aan door wie de leerling het beste verder geholpen kan worden. Voor leerlingen en ouders blijft de mentor het eerste aanspreekpunt.