Arentheem College
Titus Brandsma
Opening schoolpleinDinsdag 8 september opent locoburgemeester Nicole Olland officieel het schoolplein van Titus...
Lees verder
Buitenterrein in gebruikHet heeft enkele maanden geduurd. Maar het buitenterrein kon maandag 15 juni door de leerlingen...
Lees verder
Olympic MovesVrijdag 5 juni jongstleden was het zover, de finale dag van de Olympic Moves in Amsterdam....
Lees verder

Onze missie

Onze school is kleinschalig, gestructureerd en veilig. Docenten en leerlingen kennen elkaar. En we zorgen voor een soepele overgang van de basisschool naar onze school. Titus Brandsma is een van de scholen van het Arentheem College: een interconfessioneel college met drie scholen. We hebben onze missie en visie uitgewerkt in de volgende punten:

1. We zijn een wereldschool, een UNESCO-school om precies te zijn.
Dat betekent dat onze wereld niet ophoudt bij de muren van de school, maar dat we verder kijken. We werken duurzaam met het stappenplan van eco-schools en hebben aandacht voor cultuur, gezondheid en milieu. De thema’s hebben we onder meer verwerkt in Wereldvakken. Je kunt kiezen uit: Science, Sport, Digi-Media en Theater. Voor deze vakken ga je ook de buitenwereld in. Op excursie, naar een voorstelling of naar de natuur.

2. We zijn een interconfessionele school.
Dat betekent dat we christelijke uitgangspunten belangrijk vinden. We hebben respect voor elkaars opvattingen, achtergrond en cultuur.

3. We care!
Titus Brandsma is een school met hart voor de leerling. Als we zeggen dat we elkaar kennen, bedoelen we niet alleen dat we weten hoe je heet. We vinden het ook belangrijk om te weten hoe het met je gaat en wat je nodig hebt om goed te kunnen leren. En daar ondersteunen we je bij.

4. We hanteren de junior methode.
Wij vinden het belangrijk dat je zo goed mogelijk kunt leren in de lessen. Daarom gebruiken we een speciale lesmethode: de junior methode. In elk les stellen we het leerdoel vast, kun je keuzes maken en samenwerken. Aan het einde van de les kijken we of we het leerdoel gehaald hebben.

5. We lopen voorop in ICT.
Je werkt bijvoorbeeld vanaf de eerste klas al met een laptop. Dit is leuker en leerzamer. Én je boekentas wordt hierdoor veel lichter. Ook kun je op school draadloos internetten. En doordat je programma’s als Word, PowerPoint en Excel gebruikt, leer je goed omgaan met de computer.

6. We maken ruimte voor inspraak.
We care! Dat is een belangrijk uitgangspunt op onze school. We bereiken het meest als we allemaal samenwerken: leerlingen, docenten en ouders. Daarom vinden we inspraak essentieel.
Inspraak voor iedereen. We staan altijd open voor de mening van leerlingen en ouders. Neem dus gerust contact op met de mentor als je iets wilt bespreken. Wij vragen ook actief om feedback. Bijvoorbeeld in jaarlijkse enquêtes, tijdens klankbordavonden tussen ouders en ouderraad en in projecten.
Inspraak in speciale commissies. Onze school heeft een ouderraad en een leerlingenraad.