De lessen beginnen om 8:15 uur. De laatste lessen duren tot 16:10 uur. Wij kennen verschillende pauzes voor de onderbouw (klas 1 en 2 en de Wereldklas) en de bovenbouw (klas 3 en 4). Aan het begin van het schooljaar krijg je een lesrooster. Dat rooster verandert in de loop van het jaar. Je kunt daarom nooit op grond van het rooster vaste afspraken maken na schooltijd. Tot 16.30 uur moet je elke dag beschikbaar zijn.

Rooster en vakken

De lestijden en tabellen met de vakken die je krijgt met het aantal uren per week dat je van elk vak krijgt, vind je in deĀ Schoolgids.