Het Thomas a Kempis heeft een actieve ouderraad. De ouderraad behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders/verzorgers. De raad bestaat uit 15 tot 20 ouders, verdeeld over de drie afdelingen gymnasium+, atheneum en havo. Als leden zijn we alert op bijzondere zaken binnen de school. We geven gehoor aan opmerkingen van ouders en brengen deze zo nodig ter sprake in de vergadering. De ouderraad is vertegenwoordigd in de diverse klankbordgroepen en heeft daarnaast ook een zetel in de medezeggenschapsraad.

Vergaderingen

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar voor ouders/verzorgers van leerlingen van het Thomas a Kempis. U bent dus van harte welkom om een vergadering bij te wonen! Op Intranet staat informatie over de vergaderdata en vindt u de jaarverslagen van de afgelopen schooljaren. Mocht u interesse hebben om een vergadering bij te wonen, mail dan van tevoren naar: ortak@arentheemcollege.nl. U ontvangt dan de agenda en eventuele vergaderstukken.

Het eerste deel van de vergadering wordt er vergaderd samen met de schooldirecteuren. De directie voorziet ons van informatie over interessante ontwikkelingen en beleidsmaatregelen en vraagt ons geregeld om advies. Anderzijds wordt de directie zo nodig door de ouderraad kritisch bevraagd en zoeken we in goed overleg naar schoolbrede oplossingen.

Activiteiten

  • Ouder-koffieavond voor ouders van eerstejaarsleerlingen.
  • Themabijeenkomst voor alle ouders (meestal met een gastspreker). 
  • Open Dag met informatie voor ouders van toekomstige leerlingen.

Contact

Heeft u vragen, suggesties of zorgen en wilt u dit voorleggen aan de ouderraad óf wilt u graag een vergadering bijwonen, dan kunt u ons mailen via ortak@arentheemcollege.nl.
Betreft het een vraag of probleem specifiek voor uw eigen zoon of dochter, dan adviseren wij u om eerst te overleggen met de betreffende docent, de mentor of eventueel de afdelingsleider. De ouderraad is altijd bereid om u bij te staan of van advies te dienen.

Nieuwe leden welkom!

De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden!